Együttműködési megállapodás a Phoenix-el

A Pető András Főiskola rektora, dr. Zsebe Andrea, és a Phoenix ügyvezető igazgatója, Beate Höß-Zenker között már a Konduktív Pedagógiai Világkongresszuson, Budapesten döntés született a jövőbeni együttműködésről a képzés területén. A múlt hét folyamán dr. Zsebe Andrea és dr. Deák Adrienn látogatást tettek a konduktív központban Stelczerné Oberszt Mariann vezetésével.
 
A PAF rektora, dr. Zsebe Andrea, és a Phoenix ügyvezető igazgatója, Beate Höß-Zenker között már a Konduktív Pedagógiai Világkongresszuson, Budapesten döntés született a leendő együttműködésről a képzés területén. Dr. Zsebe Andrea és dr. Deák Adrienn 2017. március elején látogatást tett a konduktív központban. A Phoenix különböző intézményeiben tett látogatásuk során Stelczerné Oberszt Mariann kísérte őket. A kisgyermekek csoportja, a konduktív iskola és az internátus mellett a Markomennenstraßén található gyermekházat is megtekintették. Dr. Zsebe először járt a Phoenix-nél, és nagyon tetszett neki a transzdiszciplináris konduktív csapat zökkenőmentes együttműködése. Jó benyomást tettek rá a támogatott kommunikáció és a segédeszközös terápia beépítésének lehetőségei a konduktív napirendbe, valamint a csoportok szép komplex programjai. A két hölgyet különösen érdekelte a konduktív pedagógia alkalmazása a gyermekház koncepcióiban – pl. a bölcsődés csoportban az ép fejlődésű gyermekek is tanulják a reggeli kézprogram során a tudatos lélegzést, énekelnek, és játékos formában gyakorolják a kéz-kéz koordinációt. „Ez a munka teljes egészében megfelel az újabb neuropedagógiai és a neuropszichológiai kutatások eredményeinek” – magyarázza Elke Gronau-Strambach, a gyermekház vezetője.
 
A tervezésnek szentelt sok megbeszélés egyikén a Phoenix 22 konduktora tájékoztatást kapott a tervezett konduktív pedagógiai MA képzésről. Megegyezés született arról, hogy a jövőben a Pető András Főiskola hallgatói a 6. félévben gyakorlatra jönnek a Phoenix-hez.
A Phoenix-nek akkreditáltatnia kell magát, miáltal biztos partner lehet a hallgatók gyakorlati képzésében, és garantálhatja a konduktív minőséget. Továbbá az európai konduktív szövetségek (ECA, IPA, BKF, valamint a konduktorszövetségek) és intézmények még szorosabban fognak együttműködni a minőségbiztosítás és a képzés, valamint a konduktor-szakma elismertetése terén.
 
Igen fontos találkozóra került sor dr. Dieter Lotz professzorral, az Evangelische Hochschule Nürnberg szakfelelősével a 2017. őszén induló gyógypedagógiai képzéssel és a konduktorképzéssel kapcsolatos együttműködésről. A főiskolák között tervezett együttműködés, valamint a hallgatók egyidejű jelentkezése révén a Pető Főiskolára, ahol a hallgatók meghatározott mennyiségű kreditet (ECTS) szerezhetnének, lehetséges lenne, hogy egy 7-8 féléves képzés keretében mind a gyógypedagógia BA-t, mind a konduktor BA-t megszerezzék. Ez nagyszerű lehetőség lenne, hogy egyrészt nemzetközi érvényű végzettséget szerezzenek, másrészt egyidejűleg gyógypedagógusként felkészüljenek a legkülönbözőbb területeken végzendő munkára.
 
A látogatás és az intenzív eszmecsere kapcsolatunkat még szorosabbá tette, és jó alapot teremtett a jövőbeni európai feladatokhoz. „Azonos célok érdekében dolgozunk, kölcsönösen támogatni fogjuk egymást, és európai és nemzetközi viszonylatban közösen még bizonyára el fogunk érni egyet-mást annak érdekében, hogy a gyermekek, fiatalok és felnőttek számára kiváló minőségben biztosítsuk a konduktív nevelést” – erősíti meg Beate Höß-Zenker.