Tájékoztató I. évfolyamos hallgatóknak

Tájékoztató I. évfolyamos hallgatóknak

Tisztelt Hallgató!


A Pető András Főiskola (a továbbiakban: PAF) 2017. augusztus 1. napjától a Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: SE) részeként folytatja tovább működését.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2017/18. tanév őszi félévére a kollégiumi felvételét kérő leendő első évfolyamos konduktor hallgatók kollégiumi felvételi kérelmei a PAF által alkalmazott szabályok és szempontrendszer alapján kerülnek elbírálásra.
Amennyiben a PAF Kollégiumi Bizottsága által első fokon meghozott döntéssel szemben jogorvoslati kérelmet terjeszt elő, annak elbírálása az integrációját követően (2017. augusztus 1.) az SE Felülbírálati Bizottság hatáskörébe fog tartozni, azzal a kitétellel, hogy az elbírálásakor a PAF felvételi eljárása idején irányadó szabályokat és szempontrendszereket kell alapul venni.
Kérem a tájékoztató szíves tudomásul vételét!

Budapest, 2017. július 12.
Czigléné Farkas Katalin
Kollégiumvezető