Pető András Főiskola kollégiumi tájékoztatója (2017)

A 2017/18 tanév őszi félévére jelentkező konduktor hallgatók tájékoztatója

A kollégiumba pályázat útján kérhetik a felvételüket a 2., 3., 4. éves konduktor hallgatók, valamint az 1. évfolyamos leendő konduktor hallgatók. A pályázat útján felvételt nyert hallgató a főiskolával szerződést köt.
A hallgató a szerződéskötéskor 15.000 Ft kauciót és minden hónap 10-ig kollégiumi díjat fizet, melynek összege 13.980 Ft.
A kollégiumba felvételt nyert hallgatók a Pető András főiskola kollégiumában (1118 Budapest, Villányi út 67.) 2 ágyas szobákban kerülnek elhelyezésre. A szobák berendezései biztosítják a tanulás és a nyugodt pihenés feltételeit, a tisztálkodást pedig két szobánként a közös zuhanyozó. A kollégiumban rendelkezésre áll mosási lehetőség és az étkezés feltételeit biztosító melegítő konyha. A hallgatók beléptetését, az idegenek távoltartását, a szobakulcsok védelmét 24 órás portaszolgálat biztosítja.
A kollégiumok tagsági jogviszonyából származó hallgatói jogokat és kötelezettségeket, a kollégium működésének rendjét, az általa nyújtott kiegészítő szolgáltatások igénybevételének feltételeit, a kollégiumi együttélés szabályait, a felvételi kérelmek elbírálásának rendjét, a szerződéskötés feltételeit a Kollégiumi Házirend szabályozza.

Kollégiumi elhelyezést igénylő lap, kollégiumi kérelem elbírálásának a lapja

Szociális támogatást igénylő lap

Megjegyzés az igénylő lapokhoz:

Az adatlapra kérjük az elérhetőségeket feltüntetni: telefon, e-mail cím.
Csak eredeti igazolásokat fogadunk el, külön kérjük a szociális támogatástól függetlenül az igazolásokat. Fotózott igazolást nem, a másolatot is csak hitelesítve, ráírva, hogy az eredetivel megegyező fogadunk el.
A munkanélküli státuszt is igazolni kell. Az első évfolyam esetében a kollégiumi közösségért végzet munkát és a tanulmányi eredményt értelemszerűen nem pontozzuk.

A kollégium vezetője:

Czigléné Farkas Katalin
Főiskolai adjunktus
Kollégium szakmai vezető
közoktatási esélyegyenlőségi szakértő
Gordon instruktor
Pető András Főiskola
Humántudományi Intézet
1125 Budapest Kútvölgyi út 6.
Tel: 224-1594 Fax: 224-1558

Villányi úti kollégium     

               Villányi úti kollégium