Időpontok

Kedves Leendő Hallgatóink!
 
A konduktor alapképzési szakra jelentkezőnek ének-zene, beszéd és testi alkalmassági vizsgát kell tenni. A Főiskola lehetőséget biztosít arra, hogy a jelentkezés beadása előtt ún. előzetes alkalmassági vizsgát tegyenek a szakra jelentkezők. Az előzetes alkalmassági vizsgát a jelentkezési lap beadásától függetlenül  leteheti  minden  vizsgázni szándékozó.  Az előzetes alkalmassági és az alkalmassági vizsga követelménye azonos.  A vizsgázó tornafelszerelést, és  5-10 dalt tartalmazó jegyzetet hozzon magával. Az alkalmassági vizsgára vonatkozó részletesebb tájékoztatás a www.felvi.hu honlapon találnak. Jelentkezni az (elő) alkalmassági vizsgára 2017. január 23-ig lehet írásban elektronikus úton Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., illetve a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen. A jelentkezést regisztrálják, a levélre  választ nem küldenek.
 
Az előzetes alkalmassági  vizsga időpontja: 2017. január 28. (szombat) 8.00-12.00 óráig. A vizsgázónak legkésőbb 11.00 óráig a vizsga helyszínére kell érkeznie. 
Helye: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 6. 
Térítési díja: 4 000 Ft, amely összeget a 10032000-00334686-00000000 számlaszámra kell átutalni, a megjegyzés rovatba "előalkalmassági vizsgadíj" megjegyzéssel, az átutalásról az igazolást be kell mutatni a vizsga helyszínén, illetve a helyszínen biztosított csekk befizetésével tudja teljesíteni.  Az alkalmassági vizsgára külön értesítést küld az Intézmény annak a vizsgázónak, akinek főiskolánkon kell a vizsgát letennie. Mindkét vizsga térítési díja azonos.  Annak a vizsgázónak, aki sikeresen tette le az előzetes alkalmassági vizsgáját, nincs szüksége újabb vizsga letételére.
 
Alkalmassági vizsgaidőpontok:
2017.01.28. elő alkalmassági vizsga 8.00-12.00 óráig. A vizsgázónak legkésőbb 11.00 óráig a vizsga helyszínére kell érkeznie. 
2017.05.27. alkalmassági vizsga: 8.00-12.00 óráig. A vizsgázónak legkésőbb 11.00 óráig a vizsga helyszínére kell érkeznie. 
2017.06.09. pót alkalmassági vizsga: 8.00-12.00 óráig. A vizsgázónak legkésőbb 11.00 óráig a vizsga helyszínére kell érkeznie. 
Az alkalmassági vizsga regisztrációhoz kötött. Jelentkezni az alábbi e-mail címeken lehet:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Helyszín: Pető András Főiskola, 1125 Budapest, Kútvölgyi út 6. 
 
Beszéd-, ének-zenei és testi alkalmassági vizsgára felkészítő kurzus az Pető András Főiskolán
A Pető András Főiskola oktatói felkészítő kurzust indítanak azzal a céllal, hogy segítséget nyújtsanak az alkalmassági vizsga követelményeinek eredményes teljesítésében. A konduktor alapszakos képzésre jelentkezőknek beszéd-, ének-zenei és testi alkalmassági vizsgát kell tenniük.
A felkészítő kurzusra azok jelentkezését várjuk, akik a 2017. évi felvételi eljárásban konduktor, illetve más felsőoktatási intézményben tanító, óvodapedagógus vagy csecsemőgondozó BA képzésre jelentkeztek.
Javasoljuk a részvételt mindazoknak, akik bizonytalanok a felkészültségükben, esetleg tudomásuk van vagy az előzetes alkalmassági vizsgán tudomást szereztek valamilyen –beszéd-, ének-zenei vagy testi alkalmasságot érintő – problémájukról.
A foglalkozásokat öt szombati napon tartjuk, minden alkalommal tárgyanként 90 percnyi időtartamban. A kurzus három tárgyából egyéni igény szerint lehet választani (csak egyfélét, illetve bármilyen variációban többfélét).
A kurzus költségtérítéses: 1800 Ft/óra, azaz tárgyanként az ötször két óra díja 18 000 Ft.
Amennyiben mindhárom tárgyra jelentkezik, kedvezményesen 45 000 Ft a részvételi díj.
Egy-egy tárgyból csak mind az öt alkalomra lehet jelentkezni, nem áll módunkban megbontani a részvételi díjat.
 
A kurzus időpontjai: 
2017.02.11. 10-15,30-ig 
2017.02.18. 10-15,30-ig
2017.02.25. 10-15,30-ig
2017.03.04. 10-15,30-ig
2017.03.11. 10-15,30-ig
A kurzus helyszíne: Pető András Főiskola, 1125 Budapest, Kútvölgyi út 6.
A jelentkezés határideje: 2017. február 08.
Jelentkezni elektronikus úton lehet az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen. Jelentkezéskor, kérjük, adja meg nevét, elérhetőségét és azt, hogy mely tárgy(ak)ra jelentkezik. A kurzus díját egy összegben, csekken kell befizetni. Az első foglalkozáson átadjuk a csekket; a befizetést igazoló szelvényt a második foglalkozásra kérjük elhozni.
 
Ha a kurzussal kapcsolatban bármilyen szakmai kérdése van, forduljon dr. Szegfű Mária programfelelőshöz a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen.
A kurzus időpontok változtatási jogát fenntartjuk, kérjük kísérje figyelemmel a honlapunkat!
 
Tájékoztató az alkalmassági vizsgáról
Az alkalmassági vizsga 4 elemből áll:
 
1. Az ének-zenei alkalmassági vizsga
Célja: annak megállapítása, hogy a jelentkező alkalmas-e az óvodapedagógusi vagy tanítói pályára, a pedagógusi pálya gyakorlásához szükséges zenei ismeretek elsajátítására.
 
Feladat:
a hallásvizsgálat keretében néhány magyar népdal vagy műzenei szemelvény előadása emlékezetből,
szabad választás alapján (a dalokat más-más kezdőhangról is meg kell tudni szólaltatni), a zenei emlékezet vizsgálata során egyszerű, rövid ritmussorok visszahangoztatása (negyed-, nyolcad-, pontozott ritmus és szinkópa kombinációiból) tapsolással, kopogással; néhány hangból álló egyszerű dallamok visszaéneklése dúdolással vagy szolmizálva,
a kottaolvasási készség vizsgálata során néhány ütem lapról olvasása az egyszerű gyermekdalok szintjén az ötvonalas rendszerben.
Az elbírálás alapvető szempontja, hogy a jelentkező rendelkezzék az ének-zenei tevékenység vezetéséhez, tanításához nélkülözhetetlen zenei hallással, egészséges énekhanggal és megfelelő hangterjedelemmel.
 
2. A beszédalkalmassági vizsga
Célja: annak megállapítása, hogy a jelentkezőt beszédállapota alkalmassá teszi-e a pedagógusi pályára.
Feladat:
10–15 soros nyomtatott prózai szöveg felolvasása, szükség szerint a szöveg reprodukálása, illetve beszélgetés. A szöveget közismert gyermekirodalmi művekből jelölik ki. A jelentkezőnek a felolvasandó szöveg előzetes megismerésére időt adnak.
A szóbeli szövegalkotó képesség felmérése kötetlen beszélgetés keretében.
Az elbírálás szempontjai:
Vannak-e a jelentkezőnek hangképzési zavarai (pöszeség, raccsolás, selypítés, orrhangzós beszéd, a magánhangzók igen zárt képzése, egyéb beszédhangképzési hibák).
A jelentkező beszédritmusában észlelhetők-e súlyos zavarok (dadogás, értelemzavaró hadarás, leppegés, pattogás).
A felolvasás mennyire értelmes, követhető, kifejező.
A tájnyelvi ejtés nem beszédhiba, tehát nem kizáró ok.
 
Kizáró okok:
hangképzési rendellenességek,
ritmuszavarok,
a beszéd megértését akadályozó rendkívül zárt ejtés.
 
3. A testi alkalmassági vizsga
Célja: annak megállapítása, hogy a jelentkező rendelkezik-e azokkal az alapvető motoros (testi) képességekkel, amelyek feltételei az alsó tagozatos és az óvodai testnevelés gyakorlati anyag elsajátításának, illetve a tanítói, óvodapedagógusi pálya gyakorlásának.
Követelmények:
közepes iramú, folyamatos futás (nők: 3 perc, férfiak: 5 perc),
oktató által vezetett zenés gimnasztika folyamatos végzése, a főbb alapformák végeztetésével (szökdelések, karkörzések, törzshajlítások, felülések, törzsemelések és rugózások),
egyensúlyozó járás fordulatokkal, két zsámolyra helyezett felfordított padon,
néhány lépés nekifutásból – keresztbe állított és felfordított – pad átugrása egy lábról, érkezés páros lábra, guggolásba,
célba dobás függőleges célra (kosárlabda palánk) egykezes dobással, kislabdával, 8 m-ről,
labdaadogatások helyben futás közben párokban, ügyes és ügyetlen kézzel, felfújt labdával,
labdavezetés ügyes és ügyetlen kézzel,
felfüggés hajlított karral (nők: 5 mp, férfiak: 8 mp),
mellső fekvőtámaszból ereszkedés legalább derékszögig hajlított karú fekvőtámaszba, tolódás mellső fekvőtámaszba (nők: 3-szor, férfiak: 6-szor).
 
Kizáró okok:
A kondicionális állapotra és a mozgáskoordinációra utaló olyan gyenge teljesítmény, amely intenzív gyakorlással nem javítható, valamint a középiskolai tanulmányok utolsó két évében a testnevelés alóli teljes felmentés.