A Pető András Főiskola kiemelkedő feladatának tartja, hogy az Intézetben folyó munka és a Konduktív Pedagógia jó hírnevét és nemzetközi megbecsülését növelje, melynek keretében valamennyi folyamatunk és szerződésünk is átvizsgálásra került, biztosítva azt, hogy a mindenkor hatályos jogi előírásoknak és szabályoknak megfelelhessünk.

Ennek a folyamatnak fontos elemeként a nem köznevelési intézményben dolgozó konduktor munkatársak foglalkoztatási keretei is felülvizsgálatra kerültek, amely során világossá vált, hogy nem jogszerű azon korábban kialakult gyakorlat, mely szerint ezen kollégák nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján kerülnek foglalkoztatásra. Az érintettek a köznevelési feladatok ellátásában nem vesznek
részt, feladatukat a PAF szolgáltatási tevékenysége keretében végzik el, ezért nem sorolhatóak be pedagógus munkakörbe, még abban az esetben sem, ha végzettségük szerint konduktorok.

A közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályba ütköző kinevezés a Kjt. 2. § (3) bekezdése és az Mt. 27. § (1) bekezdése alapján ex lege semmis, és érvénytelen. Az Mt. 29. § (1) bekezdése szerint „az érvénytelen megállapodás alapján létrejött jogviszonyt a munkáltató köteles haladéktalanul, azonnali hatállyal megszüntetni, feltéve, hogy az érvénytelenség okát a felek nem hárítják el”.

Az érvénytelenségi ok elhárítása érdekében 2016. december óta többször, több fórumon - a Közalkalmazotti Tanácsot és a Szakszervezetet is bevonva - tájékoztattuk a dolgozókat a kinevezésüket érintő jogi helyzetről, és a várható változásokról. A Közalkalmazotti Tanács módosítási kéréseit alapvetően figyelembe véve megállapodtunk a területen dolgozó konduktorok új – jogszabályoknak megfelelő - munkaköri besorolásában, valamint egyéb javaslataik megvizsgálásában.

Az érintett munkatársaknak olyan kinevezés módosítást ajánlottunk fel, amely számukra a jelenlegihez képest nem jelent semmilyen anyagi hátrányt, szakmai előmenetelüket és anyagi megbecsülésüket mindenekelőtt szem előtt kívánjuk tartani, így a módosítást követően jövedelmük nem csökken.

Fentiek alapján tényszerűen nem helytállóak azon kijelentések, melyek a konduktorok között kialakuló bérfeszültségről szólnak.

A jogszabály nem ad mérlegelési lehetőséget a Főiskola számára a jogszerűtlen jogviszony fenntartása tekintetében, így a szabályos foglalkoztatást elutasító közalkalmazottak jogviszonyát saját döntésük következtében meg kellett szüntetni.

Fenti intézkedések mellett az érintett területen a feladatellátás folyamatossága továbbra is biztosított.

A Főiskolán az állami átvétel óta racionalizálás céljából meghozott intézkedések következtében az intézmény működése stabil.

Budapest, 2017. március 02.
Mihályi Máté
kancellár
Pető András Főiskola

A Pető András Főiskola Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézet

Utazó Konduktori Szolgálata és a

 Pető András Főiskola Pedagógiai Intézete

szeretettel várja az ország egész területéről

az utazó konduktori tevékenységet végző konduktorokat

az első szakmai találkozóra

Időpont: 2016. október 20. csütörtök 14.00.

Téma: Az Országos Utazó Konduktori Munkacsoport megalakítása

Helyszín: Pető András Főiskola 1125 Budapest, Kútvölgyi út 6.

14.00 – 14.10    Köszöntő

dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea Pető András Főiskola rektora        

14.10 – 15.00    Vissza Pető András és a konduktív nevelés gyökereihez

Földesi Renáta főiskolai tanársegéd, PhD hallgató

Pető András Főiskola Konduktív Pedagógiai Intézet

15.00 - 15.15     Kávészünet                                  

15.15 - 16.45     Az utazó konduktori ellátás múltja a Petőben

Mátyásiné Kiss Ágnes igazgató

Pető András Főiskola Pedagógiai Intézete

Az utazó konduktori ellátás bemutatása

Perge Krisztina

Pető András Főiskola intézményegység vezető

Interaktív beszélgetés a résztvevők utazó konduktori tapasztalatairól.

              (Foglalkoztatási forma, ellátottak diagnózisa, létszáma, dokumentáció…)

Munkacsoport megalakítása az egységes utazó konduktori szemlélet kialakítása érdekében

Makk Ádám EKPMI igazgató

Jelentkezési határidő: 2016. október 14.

Részvétel ingyenes, regisztrációhoz kötött az alábbi linken:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUk_JPDz14PCv5GYa9I5svpdtc_X8Qa2bwNKRGgzZBilQkkg/viewform?c=0&w=1

További információ kérhető a szakmai napról a szervezőktől

Perge Krisztina +3670 8869994

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tudomány és Hivatás címmel jelent meg a Pető András Főiskola folyóirata, melyet ünnepélyes keretek között mutattak be a Főiskola Könyvtárában. 

A kiadvány amellett, hogy lehetőséget teremt az oktatók és hallgatók közötti tudományos munka és kapcsolat hatékonyabbá tételére, kiemelt figyelemmel kívánja követni a konduktív nevelés gyakorlatának új eredményeit, valamint a konduktív pedagógiához kapcsolódó és a képzés tartalmát meghatározó tudományok új eredményeit: az orvostudományi vizsgálatoktól kezdve a társadalomtudományi kutatásokon át az egyes műveltségterületekhez köthető kutatásokig, valamint a neveléstudomány és a pszichológia diszciplínáinak aktualitásait.

A folyóirat első száma itt tekinthető meg.

Ünnepélyes keretek között írta alá a Pető András Főiskola, Gyula Város Önkormányzata és a Gyulai Várfürdő Kft. azt a megállapodást, amellyel a Pető-módszert az országban elsőként Békés megyében is elérhetővé teszik.

A három intézmény elkötelezett abban, hogy a 2016-os évben együttműködésben indítsák el Gyula városában a Gyulai Pető Prémium Pontot, majd a későbbiek során a Dél-Alföldi Regionális Pető Központot. Ezzel az országban elsőként tette lehetővé a Pető András Főiskola – közismert nevén Pető Intézet – és Gyula Város Önkormányzata a világhírű módszer fővároson kívüli, intézményi elérését. A Pető András Főiskola a központi idegrendszeri sérülés következtében mozgásakadályozottá vált gyermekek és felnőttek Pető-módszerrel történő fejlesztését végzi. A módszert dr. Pető András dolgozta ki, melynek lényege, hogy az idegrendszer a károsodások ellenére is rendelkezik tartalékokkal, új kapcsolatok kiépülésének lehetőségével, és ezek a tanulási-tanítási folyamat megfelelő vezérlésével mozgósíthatók. 

Mihályi Máté, a Pető András Főiskola kancellárja szerint a főiskola Decentralizált Pető Szolgáltatások elnevezésű projektjének keretében megvalósuló együttműködés célja, hogy olyan prémium ellátást megvalósító központok jöjjenek létre, ahol – országosan több helyszínen – legyen elérhető a Pető-módszer a hazai és külföldi érdeklődők részére, valamint a Regionális Pető Központok létesítése teremtsen lehetőséget a térségi rászorulók helybeni ellátására is. 

Alt Norbert, Gyula Város Önkormányzatának alpolgármestere a közös munka kapcsán rámutatott: Azzal, hogy a Pető-módszer Gyulán is hozzáférhetővé válik, hatalmas lépést teszünk esélyegyenlőségi programunk megvalósulása felé. Az esélyegyenlőségi szempontok figyelembe vétele eddig is kulcsfontosságú volt minden gyulai fejlesztésnél, a világhírű Pető András Főiskolával kötött együttműködési megállapodásnak köszönhetően viszont olyan, unikális és minőségi szolgáltatással bővül városunk kínálata, melynek köszönhetően Gyula esetében egészen új értelmet nyerhet a gyógyhely kifejezés. Őszintén remélem, hogy a Pető Intézet valódi otthonra lel Gyulán, melyre éppen a Pető Prémium Pontnak helyet biztosító Gyulai Várfürdő jelenthet garanciát. 

A Gyulai Pető Prémium Pontot ugyanis a Gyulai Várfürdő területén alakítják ki, ami lehetőséget teremt a világhírű magyar fürdőkultúra, a gyógyvíz és a balneoterápiás kezelések együttes igénybevételére is.

Boros László Attila a Gyulai Várfürdő Kft. ügyvezető igazgatója hozzátette: A Pető-módszer nemcsak, hogy tökéletesen illeszkedik a Gyulai Várfürdő jelenlegi szolgáltatási körébe, de új szintre is emeli azt. Amit a Várfürdő jelenleg is nyújtani tud, az a gyógyhelyi környezet, a gyógyvíz, a gyógyászat, az egészségügyi rehabilitációs szolgáltatások és a szakképzett egészségügyi dolgozói háttér. A Pető András Főiskola prémium ellátásával pedig egy világszínvonalú módszer válik elérhetővé intézményünkben, ami kiteljesíti szakmai profilunkat és továbbfejlődési lehetőséget jelent mindannyiunknak, a Gyulai Várfürdőnek és Gyula városának is.

Magyar Termék Nagydíjas a speciális nevelési igényű gyermekeknek Pető-módszerrel kifejlesztett program.

A Balázs-Diák Kft és a Pető András Főiskola közös munkájának eredményeként Magyar Termék Nagydíjban, és a Magyar Termék Nagydíj Informatikai Nívódíjában, valamint Gazdasági Újságírói Díjban részesült a Kis felfedező és a Színvarázs nevű szoftverek. A két program hatékony segítséget nyújt az óvodás és iskoláskorú, speciális nevelési igényű gyermekek digitális kompetenciájának fejlesztésében, hiszen a programok használatával a gyermekek színfelismerése és térbeli tájékozódása is erősödik.
A Pető András Főiskola elhivatott a központi idegrendszeri sérüléssel élők számára az infokommunikációs eszközök használatának terjesztésében, emellett célként tűzi ki a korszerű készségek, a digitális pedagógia, valamint az óvodai és iskolai nevelésben alkalmazott módszerek körének bővítését. Ezért a Balázs-Diák Kft-vel közös munka keretében, széles körű tapasztalatainkat felhasználva, olyan esélyteremtő oktatási szoftverek kerültek kifejlesztésre, melyek nagyban elősegítik a gyermekek ismereteinek hatékony bővítését.

„Nagy tudós volt, a konduktív pedagógia megteremtője. Olyat alkotott, konduktív pedagógia rendszerével olyan eredményeket ért el, amilyeneket előtte ezen a területen soha senki.” (Karátson Gábor, 1967)

Hagyományainknak megfelelően 2016. szeptember 9-én és 12-én négy helyszínen került megrendezésre dr. Pető András születésének évfordulója alkalmából szervezett ünnepi megemlékezésünk:

Farkasréti temető (1124 Budapest, Németvölgyi út 99.), ahol Feketéné dr. Szabó Éva általános rektorhelyettes koszorút helyezett el Pető András sírhelyénél

Pető András Főiskola aulája (1125 Budapest, Kútvölgyi út 6.), ahol dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea a Pető András Főiskola rektora ünnepélyes köszöntőt mondott. Ezt követően óvodásaink műsora következett. A megemlékezés zárásaként elhelyeztük a megemlékezés virágait dr. Pető András mellszobránál.

Dr. Pető András emléktáblája (1055 Budapest, Stollár Béla u. 4.), ahol hagyományainkhoz híven senior konduktorokkal közösen emlékeztünk dr. Pető Andrásra. Az emlékbeszéd után a Konduktív Iskola gyermekeinek előadását hallgathattuk meg, majd közösen koszorút helyeztünk el az emléktáblára tiszteletünk jeleként. Végül megtekintettük a gyermekekkel együtt a Professzor lakóházát, történetekkel emlékezve személyéről.

Szombathelyi Városháza és emléktábla (9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3.), ahol emlékülés – „Emlékezés Szent Márton 20. századi követőjére dr. Pető Andrásra és a 25 éves konduktív óvodai nevelésre Szombathelyen” – keretében Feketéné dr. Szabó Éva általános rektorhelyettes koszrút helyezett el névadónk szülőházánál, majd Földesi Renáta előadásával képviselte Főiskolánkat.

2016.október 6-án Dr. Hári Máriára emlékeztünk a Villányi úton. Az emléktáblánál köszöntőt mondott Feketéné dr. Szabó Éva rektorhelyettes asszony, Beck Nóra Weöres Sándor versét szavalta, majd néhány emléket elevenítettünk fel Hári doktornő életéből. Ezt követően helyeztük el a az emlékezés virágait.

okfej

MEGHÍVÓ

A Magyar Tudomány Ünnepe „Oknyomozó Tudomány” programsorozat keretében megrendezésre kerülő PETŐ-NAPI konferenciára. 

Ezúton szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt, kollégáinkat, konduktorainkat, hallgatóinkat, neveltjeinket és szüleiket, valamint a társszakmák képviselőit a 

2016. november 30-án, szerdán, 10:00 órai kezdettel

a Pető András Főiskolán (1125 Budapest, Kútvölgyi út 6.) 

 megrendezésre kerülő konferenciánkra.

A részvétel ingyenes, regisztrációt kérünk.

Az online regisztráció itt érhető el.

 

Bízunk benne, hogy sikerül időt szakítania rendezvényünkre!

Tisztelettel:

zsal

 Dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea
A Pető András Főiskola rektora

 

 

A rendezvény időpontja:                 2016. november 30., szerda
A rendezvény helyszíne:                 1125 Budapest, Kútvölgyi út 6.
A konferencia moderátora:             dr. Gombás Judit, főiskolai docens

prog

oklab

A Pető András Főiskola az idén is csatlakozott a központi idegrendszeri sérülés, azaz a celebral paresis világnapjához. A Főiskola Gyakorló területein óvodás és iskolás korú gyermekek a világnap alkalmából pikniken, kézműves foglalkozásokon és koncerten is részt vehettek. 

Képek megtekinthetőek itt.

 

A nemzetközi gyermeknapot Magyarországon 1931-től ünneplik, 1950 óta május utolsó vasárnapján tartják. A jeles nap alkalmából a Pető András Főiskola Gyakorló Óvodájában csillámfestéssel és póni lovaglással örvendeztették meg a gyermekeket. Az Általános Iskolában tematikus gyermeknapot tartottak: környezetvédelemmel kapcsolatos játékos feladatokban vehettek részt a tanulók.