Konduktív Pedagógiai Intézet

KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI INTÉZET (KPI) 
 
Intézetvezető: Feketéné dr. Szabó Éva
Cím:1125. Budapest, Kútvölgyi út 6.
Telefon: (1) 224-1555
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Az Intézet tevékenységének bemutatása: 
 
Az Intézet alaptevékenysége a hazai és a nemzetközi hallgatók felkészítése a konduktori hivatásra, a konduktív nevelés feladatainak eredményes megoldására. A hallgatók képzésük során képessé válnak bármely életkorú ─ központi idegrendszeri sérült ─ konduktív neveléssel való fejlesztésére, e mellett óvodáskorú csoportok nevelésére, iskoláskorúak nevelő-oktatató munkájára. Ehhez biztosítja a megfelelő elméleti és gyakorlati ismereteket. 
A Konduktív Pedagógiai Intézet kiemelt feladatai közé tartozik a konduktor alapszak tartalmának folyamatos megújítása, frissítése. Oktatóink kutatási témáikkal a konduktorképzés fontos elméleti és gyakorlati problematikájához kapcsolódnak, hiánypótló, vagy kevésbé kutatott területeket vizsgálnak. A kutatás során szerzett tapasztalatok, feltárt eredmények folyamatosan beépülnek a képzés tananyagába vagy új tantárgyelemként jelennek meg képzési kínálatunkban. A képzéshez, oktatáshoz kapcsolódó tudományos kutatások megszervezése, végzése, a hallgatók tudományos munkájának irányítása, segítése, a konduktív nevelés hatásvizsgálatának tervezése, szervezése, továbbá a konduktív nevelés eredményeinek publikálása szintén kiemelkedő tevékenységei közé tartozik.
Feladatai közé tartozik a konduktor alapszakon a konduktív pedagógiai elméleti és gyakorlati tantárgyak tanítása, a szakmai gyakorlat szervezése, irányítása. Az óvodapedagógus és a tanító specializációt választó hallgatók felkészítése az integrált csoportokban, osztályokban folyó nevelő-oktató munkára.
A KPI fontos tevékenysége továbbá a szakirányú, szakmai továbbképzések, tréningek, ismeretterjesztő kurzusok meghirdetése, a konduktív pedagógia eredményeinek rendezése, archiválása, hazai és külföldi tudományos fórumokon a konduktív nevelés képviselete, részvétel a külföldi egyetemeken folyó konduktív pedagógiai képzésekben.
A Konduktív Pedagógiai Intézet oktatói rendszeres szervezői, részvevői, előadói hazai és nemzetközi szakmai rendezvényeknek, szimpóziumoknak, konferenciáknak. Oktatóink oszlopos tagjai a háromévente megrendezésre kerülő Konduktív Nevelés Világkongresszusának (WCCE).
A konduktív nevelés élő hagyományainak őrzése önként vállalt feladataink közé tartozik. Ennek szellemében Intézetünk szervezi minden évben a konduktív nevelés megalkotójának dr. Pető Andrásnak-, ill. szellemi öröksége továbbvivőjének dr. Hári Máriának emléküléseit, közös megemlékezéseket.
Az Intézet feladatai közé tartozik a neurohabilitációs ismeretek oktatása. Általános anatómiai, élettani ismeretekre alapozva a normális és a kóros mozgás, valamint a mozgásfejlődések különböző típusainak megismertetése. A gyermekkorban gyakori fertőző kórképek tüneteinek, a pedagógiai környezetben ezzel kapcsolatos teendőknek az oktatása. Neuroanatómiai, neuropatológiai alapozó ismeretek oktatása. Az orvostudomány és a genetika legújabb, a rehabilitációban és a konduktív nevelésben is adaptálható, beépíthető eredményeinek naprakész ismertetése. Részvétel a konduktív pedagógia elméleti és gyakorlati továbbfejlesztésére és kutatására irányuló törekvések megalapozásában és annak aktív támogatásában saját kutatómunkában. 
A Semmelweis Egyetemmel kiépített együttműködés keretében az egyetem oktatói részt vesznek hallgatóink képzésében.
 
A Konduktív Pedagógiai Intézet oktatói:
Feketéné dr. Szabó Éva PhD főiskolai tanár (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) 214. szoba
Dr. Kelemen Anna PhD főiskolai tanár (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) 220. szoba
Dr. Deák Adrienn PhD főiskolai tanár (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) 220. szoba
Pásztorné dr. Tass Ildikó PhD főiskolai docens (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) 148/a. szoba
Schäffer Katalin főiskolai docens (schäThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) 218. szoba
Dr. Gombás Judit főiskolai docens (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) 149. szoba
Klein Anna főiskolai adjunktus (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), 148/b. szoba 
Horváthné Kállay Zsófia tanársegéd (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) 148/b. szoba 
Földesi Renáta tanársegéd (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) 149. szoba 
Dr. Túri Ibolya tanársegéd (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) 149. szoba 
Daróczy Eszter Andrea mesteroktató (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) 218. szoba
Bányainé Bejczi Erika mesteroktató (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) 149. szoba