Elvi szándéknyilatkozat a Semmelweis Egyetemmel történő integrációról

A főiskola Szenátusa 04. 21-i ülésén egyhangú támogatással az alábbi határozatot hozta:
 
A Pető András Főiskola Szenátusának
1/2017.04.21. sz. határozata 
a Pető András Főiskola és a Semmelweis Egyetem integrációjáról
A Pető András Főiskola Szenátusa megtárgyalta a Semmelweis Egyetem és a Pető András Főiskola integrációjáról szóló előterjesztést. Ennek keretében elvi szándéknyilatkozattal támogatja a Pető András Főiskolának a Semmelweis Egyetem azonos névvel történő önálló Főiskolai karaként a Konduktív Pedagógiai Központtal együtt – melynek részei a Pető András Főiskola jelenlegi gyakorló- és köznevelési gyakorló intézményei – való integrációját. A Szenátus az integrációval kapcsolatos előkészítésre felhatalmazást ad a Főiskola Rektorának és Kancellárjának.
 
Dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea
rektor
Pető András Főiskola