Konduktív Gyakorló  Általános Iskola és Kollégium 

 

Egyedi szolgáltatásaink

Kiemelt mozgásfejlesztés

A komplex mozgásfejlesztő program mindennap megvalósul, a nap további részében pedig a tanultak alkalmazása történik. A gyerekek minden programjának tervezője, szervezője, irányítója a konduktor.

"Alapozó (iskola előkészítő) 1 évfolyam”

Általános iskolánk egyik sajátossága, az egy tanévet felölelő, az 1. osztályhoz kapcsolódó, előkészítő szakasz biztosítása, melyben főként készség- és képességfejlesztés, az esetleges tanulási zavarok prevenciója és korrekciója történik. A cerebral paresises gyermekeknél sok esetben különböző mértékű, az iskolai tanulás sikerességét befolyásoló észlelési zavarok és a megismerő képesség zavarai jelenhetnek meg, melyek megelőzése és javítása tervezett fejlesztés keretében szükséges mielőtt az 1 osztályba lépnének. Az iskolai követelmények teljesítését a finom kézmozgások fejletlensége és a tapasztalathiány is nehezítheti. A tanulási zavarok szűrése, korrekciója, gyermekek felzárkóztatása  konduktor által tervezett, éves munkarendbe illeszkedő, tevékenység centrikus, játékosan és sokoldalú szemléltetéssel kidolgozott foglalkozások révén valósul meg, speciális tanmenet szerint.

Esélyteremtő osztály- felkészítés az integrált(többségi iskolában)történő nevelésre oktatásra

Ezt az osztálytípust enyhe fokban mozgássérült illetve ép mozgású részképesség-zavarokkal, beilleszkedési zavarral küzdő gyermekek számára szervezzük.
Ez a nevelési- oktatási forma is kis létszámú osztályban folyik, melyben konduktor-tanítók, gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok tanítják a gyerekeket.
Komplex, tanulási zavarokat megelőző, képességfejlesztő programot valósítunk meg intenzív mozgásfejlesztéssel. Módszereink, eszközeink pedig tanulóink egyéni sajátosságaihoz igazodnak. Az olvasás, írás, és a matematika oktatása, a diszlexia-, diszgráfia-, illetve diszkalkulia prevenciós módszerrel folyik.   

Gépi írás

Mozgássérült gyermekeink jövőjének szempontjából, elengedhetetlen, hogy a tanulók megtanulják a számítógép hatékony kezelését, az adatok gyors gépbe vitelét, a szinte automatikus írás kialakítását. A gépi írás tanításának legfontosabb célja a tanulók iskolai munkájának segítése, a számítógéppel segített kommunikáció és tanulás megalapozása, a másolási készség fejlesztése, a tanulók helyesírásának javítása.
Elsősorban azok a gyermekek vesznek részt ebben a programban, akikről felméréseink alapján kiderül, hogy a hagyományos írástechnikával nem lesznek képesek a továbbiakban írásbeli kommunikáció kialakítására.

Speciális beszédfejlesztő módszerek

Logopédiai fejlesztés, augmentatív kommunikáció.
Tanulóink - sérülésükből eredően - nemcsak mozgásukban korlátozottak, hanem igen gyakran súlyos kommunikációs zavarral is küszködnek. Ezért kapnak kiemelkedő hangsúlyt a sérültek oktatásában a különféle beszédfejlesztési módszerek  pl. az augmentatív kommunikáció vagy a logopédiai fejlesztés.

Életvitel program

Neveltjeink zökkenőmentes társadalmi integrációjának megvalósulása érdekében végezzük folyamatosan a pedagógiai programunkban szereplő ún. életvitel programot, mint egy másik fontos jelentőségű specialitásunkat. Az önkiszolgálási teendők elsajátítása alapvető fontosságú, ezenkívül a program tartalmazza a társadalmi szokások kialakítását is. Ennek keretében tanulóink életszerű tevékenységeket végeznek.